Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Etap I

Opis programu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Paszport do eksportu

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Etap I Przygotowanie

Planu rozwoju eksportu

Wartość projektu: 12 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 9 00,00 PLN ( 80,00%)

Okres realizacji projektu: 03.12.2009 - 30.04.2010

Załaczniki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013